Hizmetlerimiz

“Özel Çocuklarımıza Özel Eğitim Veren Kocaman Bir Aileyiz”

BİREYSEL EĞİTİM, EĞİTİLEBİLİR, ÖĞRETİLEBİLİR

BİREYSEL EĞİTİM; her çocuk için özel hazırlanmış bireysel eğitim programı ile birebir uygulanan eğitim çalışmasıdır. Kurumumuza başlayan her öğrencinin ön değerlendirmesi uzman danışmanı ve eğitimcisi ile birlikte alınır. Çeşitli gelişim testleri ve ölçüt bağımlı ölçü araçları kullanılarak yapılan değerlendirme sonucuna uygun olarak, değerlendirme kurulu ve ailenin görüşleri de alınarak çocuğa uygun bireyselleştirilmiş eğitim hazırlanır.

EĞİTİLEBİLİR yani hafif mental retardasyon, öğrenme yetersizliği bulunan ve gerekli destekle normal okulda akranlarıyla kaynaştırma şeklinde veya özel eğitim sınıflarında okuyan bireylere,

ÖĞRETİLEBİLİR yani orta veya ağır mental retardasyonu bulunup akademik becerilerde ciddi zorluklar yaşayan ama pekçok bağımsız yaşam becerisini öğrenebilen bireylere,