7
cocuk

BEDENSEL ENGELLİ yani spina bifida, cerebral palsy (CP), kromozom anomalisi, mikrosefali, hidrosefali, makrosefali, gelişim geriliği veya başka sebeple yaşıtlarından fiziksel olarak geri olan bireylere,

EĞİTİLEBİLİR yani hafif mental retardasyon, öğrenme yetersizliği bulunan ve gerekli destekle normal okulda akranlarıyla kaynaştırma şeklinde veya özel eğitim sınıflarında okuyan bireylere,

ÖĞRETİLEBİLİR yani orta veya ağır mental retardasyonu bulunup akademik becerilerde ciddi zorluklar yaşayan ama pekçok bağımsız yaşam becerisini öğrenebilen bireylere,

OTİZMLİ yani zihinsel engeli olmasa da genel olarak iletişim ve sosyal uyum becerilerinde ciddi sorunlar yaşayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk geniş dairesi içindeki (asperger veya reaktif bağlanma bozukluğu olan) bireylere,

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ algı ve Dikkat Eksiliği, okuma ve yazma bozukluğu, davranış bozukluğu ve dil-konuşma bozukluğu olan bireylere,

DİL KONUŞMA; Bireyin sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisinde kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen yetersizliklerde işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenen bireylere,

M.E.B. Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış;

 • Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı,
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı,
 • Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı,
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı,
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı,

doğrultusunda ve ücreti M.E.B. tarafından karşılanan (ÜCRETSİZ) Bireysel ve Grup eğitimi imkanı sunmaktayız.

Hakkımızda

MERKEZİMİZ;

2003 yılında SHÇEK’e bağlı olarak M.Çakmak Mah. Atatürk Cad. No: 140/A Sincan adresinde “Kendinize ve Bize Yaşamı Başarmak İçin Bir Fırsat Verin” sloganıyla kurulmuştur.

2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. 2012 yılı başlarında Andiçen Mah. Ahimesut Bulvarı 230/21-A Sincan adresine taşınarak ilk gün ki heyecanla özel çocuklarımıza hizmet etmeye devam etmektedir.

AMACIMIZ;

Özel eğitim konusundaki deneyimlerimizi, kadromuza eklenen genç arkadaşlarımızın heyecanıyla birleştirerek; özel çocuklarımıza uygun amaç ve hedefleri belirlemek, uygulamak ve bu sürece ailelerimizide dahil ederek etkin sonuçlar alarak, bölgedeki öncü ve kaliteli kurumlardan olmaya devam etmek.

 • Bizi Farklı Yapan;

  Ailelerimizi eğitim sürecinin hep içinde tutmamız.

 • Bizi Farklı Yapan;

  Bilimsel çalışmaların yanında olmamız.

 • Bizi Farklı Yapan;

  Özel eğitime uygun fiziki şartlarımız.

 • Bizi Farklı Yapan;

  Kaliteli eğitim anlayışı ve uzman kadromuz.

 • Bizi Farklı Yapan;

  Bireysel farlılıkları göz önünde bulundurarak, gerçekçi hedeflerle yola çıkmamız.